stáhněte si popis systému
×

stáhněte si popis systému KONIS


CLEVERSOFT, s.r.o. +421 903 205 081

Výrobní dashboardy a reporty

Získejte online dashboardy, které budou vypadat podle Vašich představ a budou automaticky aktualizovány důvěryhodnými a transparentními produkčními daty.

  • Text Hover

Manažeři nemají čas na reporting

Rozhodovat a řídit firmu bez správných informací je nemožné. Proto součástí našich řešení byly od samého počátku aplikace pro manažery, které umožňovaly analyzovat data a vytvářet mnohé typy tabulek, grafů a reportů. Přesto nám realita často ukazovala, že velká část řídících pracovníků aplikace pro reporting nepoužívá. Namísto toho si nechali ten 'svůj report' připravit svými zaměstnanci a poslat do emailu, případně vytisknout. Pochopili jsme, že stále budou uživatelé softwaru, kteří uživateli být nechtějí, nebo na to nemají čas. Zkrátka chtějí jen správné informace v pravý čas, aniž by museli analyzovat, klikat, filtrovat, třídit a věnovat tomu jakýkoliv čas. A právě o tom jsou manažerské dashboardy! Získáte reporty podle Vašich představ a ty se budou aktualizovat automaticky a budou snadno přístupné, případně se budou dát zasílat do Vašeho emailového Inboxu v definovaný čas. Data budou aktuální a důvěryhodné. Bez zbytečného úsilí.

Chcete si vytvářet vlastní dashboardy?

Pokud z jakýchkoliv důvodů chcete mít design svých dashboardů ve vlastních rukou není to problém. Máme pro Vás 'Dashboard designer', který umožňuje pracovat s daty a vytvářet dashboardy svépomocí. Vytvoříme Vám datové zdroje a objekty, ze kterých si budete moci vlastní dashboardy vytvářet. A samozřejmě zaškolíme Vás jak na to.

Detailní analýza a práce s daty

Samozřejmě, aplikace pro detailní analýzu dat v našich řešeních stále zůstávají. Jsou určeny pro ty, jejichž zájmem je analyzovat příčiny a důsledky, hledat souvislosti a navrhovat nápravná opatření.

Vzory dashboardů

Pro ilustraci uvádíme příklady využití jednotlivých dashboardů. Samotný obsah závisí na dostupných dat. Jelikož naše aplikace týkající se sběru dat ve výrobě jsou zaměřeny na atributívne, ale také variabilní údaje a znaky, jsou možností přehledů, které se z nich dají získat rozmanité a pokrývají standardní požadavky výrobních závodů. Pokud máte nestandardní požadavky, analyzujeme jejich a vyřešíme k Vaší spokojenosti.

1

Přehledy stavu výroby

První základní skupinou dashboardů jsou přehledy týkající se úhrnného stavu výroby. Tyto přehledy mohou obsahovat informace o počtu vyrobených dílů, s člen podle jednotlivých směn, manažerů, výrobních linek a pracovních míst jakož i kvalitativní výsledky a pod.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

2

Přehledy defektů

Druhou důležitou skupinou dashboardů jsou přehledy týkající se četnosti a typů defektů, které nastaly ve výrobě. Ať už jsou to sumárně přehledy za určité období, nebo specifické pohledy členěné podle jednotlivých lpracovných změn, iniek, pracovních míst, typů defektů nebo mistrů, máte aktuální informace ihned k dispozici tak, jak je potřebujete.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

3

Přehledy kontrol, atributívnych a variabilních znaků

Třetí skupinou dashboardů jsou přehledy týkající se údajů, které byly zaznamenány v rámci digitálních Checkliste a mohou se týkat jakéhokoliv procesu, atributívneho nebo variabilního znaku (např. Měřených hodnot). V rámci struktury Checkliste se v řešení dají nadefinovat libovolné kroky kontroly a tak výstupy mohou obsahovat rozhličné důležité údaje, ať už se týkají bezpečnosti práce, HSE, strojů, událostí, příčin nebo akcí.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

Chcete vědět víc?

Na této stránce jsou uvedeny základní informace o našem řešení pro výrobní dashboardy. Pokud Vás tato téma zaujala a chcete se dozvědět více informací nejen o Dashboardech, ale také o tom, jak získat z výroby spolehlivé informace kontaktujte nás a domluvíme si schůzku, nebo nejprve vyzkoušejte demo.