Case Study, Digitalni transformace, KONIS

Získali jsme ocenění Microsoft Awards 2018 / Finalist za projekt „Digital Checklist: Kontrola kvality výroby jako služba v Cloudu“

Máme radost! V úterý 25. září 2018 jsme si v Praze přebrali cenu v rámci udělování Microsoft Awards 2018 za projekt "„Digital Checklist: Kontrola kvality výroby jako služba v Cloudu“. Více o této akci najdete v tomto článku. Jelikož v oficiálních materiálech nejsou uvedeny detaily o řešení, přinášíme Vám stručnou případovou studii, o čem celý projekt je a co zúčastněným stranám přináší. 
Situace na začátku:

Přibližně na začátku tohoto roku jsme byli osloveni naším existujícím zákazníkem společností, která poskytuje výrobním firmám své profesionální kapacity na zabezpečení externích služeb kontroly kvality, abychom mu pomohli vyřešit těžkou situaci. V tomto případě bylo jejich úkolem zlepšit kvalitu výroby v jednom nejmenovaném výrobním závodě v Čechách (nazývejme ho výrobce) pro velmi důležitého mezinárodního zákazníka z Německa (nazývejme ho odběratel).
Výrobce vyrábí rozsáhlé svařované konstrukce velkých zemědělských strojů pro odběratele, kde kvalita značně závisí od vysoké profesionality zaměstnanců (především svářečů), rychlé detekci problémů a bezodkladného zavádění nápravných opatření. Průměrný počet bodů, které je třeba na jednom výrobku zkontrolovat je totiž při těchto výrobcích více než 300, v extrémním případě i více než 1000. Takový rozsah už představuje velké množství informací, které je třeba zaznamenávat, dokumentovat a vyhodnocovat, což není možné řešit obvykle zažitým způsobem - "papír - tužka".
Hned na začátku projektu se ukázalo, že neexistují žádné smysluplné kontrolní scénáře, které by definovaly to, co a v jakém pořadí je třeba kontrolovat. Takže bylo třeba začít na zelené louce.
Požadavky na řešení:

Požadavky na řešení byly jednoznačné: automatizovat, digitalizovat a zjednodušit vše, co se dá tak, aby bylo možné splnit očekávání v rychlém čase a přijatelných nákladech. Jelikož kontroloři pracují v terénu (u výrobce), musí být mobilní a nezávislí od lokální infrastruktury. Řešení musí umožnit rychlou přípravu práce (tvorbu kontrolních plánů), nesmí zdržovat pracovníky kontroly při dokumentování procesu kontroly a data musí být k dispozici okamžitě na analýzu a vyhodnocení.
Realizace projektu:

Metodika: První věc, kterou jsme udělali, bylo nastavení metodiky přípravy práce společně s kontrolory kvality, aby pro ně změna nepředstavovala zvýšenou práci. Ti byli zvyklí připravovat kontrolní plány v Excelu. A proto jsme toto zachovali. Odsouhlasili jsme si však strukturovanou formu, aby vstupy bylo možné využít pro automatickou tvorbu kontrolních listů používaných pro mapování procesu kontroly.
Aplikace pro kontrolory: Pro samotné dokumentování práce kontrolora jsme upravili náš existující systém KONIS a zapracovali požadavky zákazníka do modulu Digitální Checklisty tak, aby mohl během kontroly zaznamenávat výsledky a fotodokumentaci prostřednictvím mobilního zařízení (zpravidla tabletu s kamerou). Zařízení je online připojeno na webovou aplikaci v Cloudu. Kontrolor má k dispozici strukturovaný kontrolní plán a potřebnou dokumentaci v elektronické formě.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Vyhodnocování dat: Data jsou průběžně ukládána do centrální databáze. Řešení zabezpečuje okamžitou prezentaci dat v přehledných reportech a dashboardech pro manažery tak, aby byli informováni v reálném čase a dokázali reagovat v případě potřeby bez zbytečného zdržování.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Stanovisko zákazníka:

"Začátkem roku jsme byli pověřeni náročným úkolem pro významného zahraničního zákazníka.
Cílem projektu bylo nastavit systém externí kontroly kvality výroby s rychlým dopadem na snížení nákladů v krátkém čase a s omezeným týmem lidí. Když jsme se obeznámili s výchozí situací, vše nasvědčovalo tomu, že požadavky jsou nereálné. Byli jsme nuceni hledat netradiční řešení, které zabezpečí to, abychom zjednodušili, zautomatizovali a zdigitalizovali vše, co se dá. Od přípravy kontrolních scénářů přes zdokumentování samotného procesu, až po reporty pro zákazníka.
Za pár týdnů jsme společně s řešitelskou firmou CLEVERSOFT představili řešení Checklistů, které splňovalo všechny požadavky a zákazník ho okamžitě odsouhlasil.
Dnes místo papírů využíváme tablety, data jsou online ukládána do Cloudu a přístupná okamžitě manažerům v přehledných reportech.
To, co vypadalo jako neřešitelný problém, se díky digitální transformaci změnilo na výbornou referenci, která nám zvýšila kredit u zákazníka. Ten už avizoval zájem rozšířit využívání Checklistů v dalších závodech a zemích."

Ľubor K.
Managing Director
Slovak and Czech Republic

Author


Avatar