stáhněte si popis systému
×

stáhněte si popis systému KONIS


Implementační partner pro ČR: stengl s.r.o., U Habrovky 11/247, Praha 4, 140 00, ČR +420 724 258 645

Sběr dat ve výrobě bez papírů

QuickTest 

online sledování výroby a vizuální kontrola

 • Text Hover
Modul "QuickTest" je součástí Systému KONIS a je určen pro online sledování výroby s podporou vizuální kontroly dílů ve výrobě s možností zadávat výsledky prostřednictvím dotykových zařízení a skenerů čárových kódů. Operátor má k dispozici pracovní instrukci v digitální formě, která definuje postup kontroly.

Digital Checklist

kontrola a evidence procesů

 • Text Hover
Modul "Digital Checklist" je součástí Systému KONIS a je určen pro podporu kontroly, která se realizuje ve více krocích. Umožňuje rychle, jednoduše a systematicky kontrolovat jakýkoliv předem nadefinovaný proces, zaznamenávat výsledky v digitální formě bez papíru a ihned je analyzovat.

Online analýza dat a reporting

Clever Reporting

 • Text Hover
Clever Reporting je samostatné řešení, které umožňuje využít vaše stávající evidence a data a doplnit k nim silné analytické a prezentační nástroje bez omezení řešení založených na excelu, ať už jde o ekonomické údaje, vztahy s dodavateli, nebo jiné evidence. V rámci nasazení řešení analyzujeme vaše datové zdroje, napojíme je na reportingový databázi a na základě vašich požadavků připravíme objekty (tabulky, pivoty, grafy, reporty), které budete využívat pro vaše každodenní manažerské rozhodování.

KONIS Manager

 • Text Hover
KONIS Manager je podobný jako Clever Reporting, ale je součástí Systému KONIS a automaticky využívá shromážděné data z výroby prostřednictvím modulů QuickTest, Checklist a Device Connector.  Je určen především pro výrobní společnosti a obsahuje zkušenosti z automotive segmentu, takže výstupy jsou orientovány na oblast sledování traceability, PPM, statistiky defektů (Pareto) a vizualizace četnosti chyb (mapy defektů) nebo analýzy scrapu.

Digitální dokumentace

Shop Flor dokumentace

 • Text Hover
Shop floor dokumentace poskytuje základní řízení dokumentace na pracovišti. Ve většině výrobních společností je třeba mít na pracovních místech ve výrobě aktuální technickou dokumentaci, která je v případě potřeby pracovníkům k dispozici elektronicky. Často jde o pracovní a kontrolní instrukce, plány reakce v případě neshody, vizualizaci reklamací od zákazníka apod. Standardně je pak pracovní místo plné různých papírů, které je potřeba spravovat, mít přehled, kde je co umístěno, aktualizovat a vyměňovat. Zkrátka náročné papírové řešení pro sledování a udržování. V systému KONIS lze přiřadit k jednotlivým objektům (např. Výrobkem nebo akcím) různou technickou dokumentace v digitální formě a tu pak zpřístupnit na výrobních pracovištích v elektronické formě přímo operátorem. Je tak zajištěno, že každý má k dispozici aktuální automaticky verzi aniž by bylo nutné cokoli řešit na pracovišti.

Clever DMS

 • Text Hover
Clever DMS přináší řízení životního cyklu dokumentů, od tvorby dokumentů, přes jejich schvalování, publikování až po archivaci. Tím, že zavádí jednoznačná pravidla a nástroje pro práci s dokumenty pomáhá udržet pořádek ve zprávě dokumentace ve společnosti.
Řešení je integrované na systém KONIS, čímž umožňuje sledovat životní cyklus technické dokumentace, která má vztah k pracovním místům ve výrobě (např. Pracovní instrukce), ale přesto je nezávislé, takže může být využíváno i zcela samostatně. Současně poskytuje obecný digitální archiv, který umožňuje evidovat jakoukoliv dokumentace v elektronické formě. V rámci řešení dokumentů systém využívá řadu rolí od tvůrce dokumentu, schvalovatelů až po ty, jimž jsou dokumenty určené - čtenářů. Současně je možné nastavit oznámení na změnu stavu dokumentů.

Alerty a notifikace

Alert System

 • Text Hover
Alert System vás upozorní na defekty ve výrobě a umožňuje velmi efektivním způsobem řídit situace, ve kterých ve výrobě vznikají.
V rámci systému je možné nastavit tři eskalační úrovně (např. Operátor, Mistr, Vedoucí výroby) a pravidla kdy se má která úroveň využít. Pravidla je možné definovat od nejjednodušších (např. Jakýkoliv defekt na dané lince) až po komplexní kombinace se zaměřením na počty defektů, jejich typy, místa vzniku a výrobky, ke kterým se vztahují. Všechny výstrahy jsou zaznamenány spolu s informací, kdo vzniklou neshodu potvrdil.

Notifikační modul

 • Text Hover
Notifikační modul umožňuje zasílat potřebné informace ze systému zvoleným adresátům na základě předem definovaných pravidel ve formě emailů nebo SMS.

Standardně se využívá v kombinaci se systémem DMS, aby upozornil pracovníka, že dokument čeká na jeho schválení, nebo v kombinaci s Alert Systémem, aby upozornil vedoucího výroby, co se děje na lince.

Dashboardy a KPI's

Manažérske Dashboardy

 • Text Hover
Rozhodovat a řídit firmu bez správných informací je nemožné. Proto součástí našich řešení byly od samého počátku aplikace pro manažery, které umožňovaly analyzovat data a vytvářet mnohé typy tabulek, grafů a reportů. Přesto nám realita často ukazovala, že velká část řídících pracovníků aplikace pro reporting nepoužívá. Namísto toho si nechali ten "svůj report" připravit svými zaměstnanci a poslat do emailu, případně vytisknout. 
Pochopili jsme, že stále budou uživatelé softwaru, kteří uživateli být nechtějí, nebo na to nemají čas. Zkrátka chtějí jen správné informace v pravý čas, aniž by museli analyzovat, klikat, filtrovat, třídit a věnovat tomu jakýkoliv čas. A právě o tom jsou manažerské dashboardy! Připravíme Vám reporty podle Vašich představ a ty se budou aktualizovat automaticky a budou snadno přístupné, případně se budou dát zasílat do Vašeho emailového Inboxu v definovaný čas. Data budou aktuální a důvěryhodné. Bez zbytečného úsilí.

Ukazovatele KPI

 • Text Hover
Z množství dat, které do našeho řešení dostáváme, ať už automaticky, nebo prostřednictvím aplikací na sběr dat, je možné vypočítat konkrétní klíčové indikátory, jako např. způsobilost procesů (SPC) nebo celkovou efektivnost zařízení (OEE).

Občas se však setkáváme s tím, že zákazníci používají vlastní klíčové ukazatele, které nejsou úplným standardem a vznikají specifickými matematickými výpočtami.

Pokud budete potřebovat v řešení využívat jiné ukazatele, jaké standardně využíváme, není to pro nás překážka a dokážeme je po vzájemné dohodě pro vás zapracovat.

Sběr dat ze strojů 

Device Connector

 • Text Hover
Modul Device Connector je součástí Systému KONIS, který je určen pro automatickou výměnu dat, kde jemožné komunikovat s výrobními zařízeními na úrovni „elektronicky“ (např. přes PLC). Cílem je získat data (např. stav linky nebo počty vyrobených kusů) bez zásahu operátora a poskytovat jich pro vyhodnocení v reálném čase. Benefity jsou jasné - data jsou k dispozici ihned, ve strukturované formě, bez duplicit a chyb a bez nároků na čas pracovníků. Automaticky shromážděné data je lze, v kombinaci s dalšími údaji, využívat pro výpočet důležitých ukazatelů (např. OEE, PPM a pod.).

IoT

 • Text Hover
V případě pokud vaše stávající výrobní zařízení nedokáží komunikovat elektronicky (např. Přes PLC), je zde stále možnost jak z nich automaticky získávat údaje a zefektivnit tak výrobu. S využitím moderních senzorů  je možné připojit i starší zařízení a získat reálná data o jejich provozu. Naše řešení KONIS dokáže s údaji ze senzorů pracovat a v kombinaci s ostatními daty přinášet potřebné výstupy pro rozhodování.

Ostatní

Foto Modul

 • Text Hover
Často platí, že jednou vidět znamená více než 100krát slyšet.
Foto modul proto přináší možnost k jednotlivým záznamům přidávat fotografie přímým vyfocením defektu, pracoviště, nebo jiného objektu přímo v systému bez potřeby dále se o tyto fotografie starat.
Fotky jsou automaticky přiřazeny k dané situaci se všemi potřebnými informacemi a uloženy do centrálního systému, kde se s nimi dá okamžitě dále pracovat. Mohou být rovněž s využitím Alert Systému a Notifikačního modulu zasílány online jako součást protokolu o neshodě. Takovým způsobem se zvyknou využívat zejména pro rezidentských pracovníky v automotive.

Integrace

 • Text Hover
Dokážeme se propojit i s vaším jiným softwarovým řešením, a tak automaticky načíst informace o projektu, osobách a výrobcích nebo zasílat informace o deklaraci výroby a chybách do ERP, abychom eliminovali potřebu přepisování dat.
Realizace samotné integrace je vždy specifická a závisí na konkrétním systému, se kterým se budeme propojovat a jeho implementace u zákazníka. Z tohoto důvodu se na úvod zpracuje analýza budoucí integrace, která zhodnotí možné způsoby automatizované výměny dat, nutnost úpravy integračních rozhraní a samotnou náročnost celého projektu.