stáhněte si popis systému
×

stáhněte si popis systému KONIS


Implementační partner pro ČR: stengl s.r.o., U Habrovky 11/247, Praha 4, 140 00, ČR +420 724 258 645

Digital Checklist

Procesně orientovaný sběr dat bez papíru
Modul "Digital Checklist" je součástí Systému KONIS a je určen pro podporu kontroly, která se realizuje ve více krocích. Umožňuje rychle, jednoduše a systematicky kontrolovat jakýkoliv předem nadefinovaný proces, zaznamenávat výsledky v digitální formě bez papíru a ihned je analyzovat. Checklist se standardně používá pro sledování pracovního postupu, audit, evidenci výrobních procesů, nebo kontrolu kvality.

Jde o náhradu často používaných papírových formulářů vytištěných zpravidla z Excelu, které se zvyknou využívat pro zaznamenávání jednotlivých činností a výsledků, včetně času kontroly a odpovědných osob. Pro vyhodnocení dat z papírové formy je však výsledky třeba přepisovat ručně do "digitální" formy což většinou znamená nadbytečnou práci a nedostupnost informací v reálném čase.

Naproti tomu, řešení procesní kontroly ve formě Checkliste v Systému KONIS je plně digitální, centrální spravované a dělí se na dvě hlavní části - přípravu Checklistu a jeho využívání pracovníky "v terénu". Data jsou ukládána do centrální databáze a k dispozici na vyhodnocení okamžitě.

Viz video: